“Norge er av de landene i OECD som bruker flest offentlige helsekroner per person, men vi har ikke fått tilsvarende mye god helse igjen for det. Flere blir syke, flere blir gamle, flere trenger hjelp over lengre tid, flere sykdommer kan behandles med ny teknologi, og køene til spesialisthelsetjenesten vokser. Utviklingen er rett og slett ikke bærekraftig. Det må vi ta inn over oss. Skal vi lykkes med å endre utviklingen, må vi handle nå!”

Bjarne Håkon Hansen

Helse- og omsorgsminister

Samhandlingsreformen: Rett behandling – på rett sted – til rett tid. (St.meld.nr47)

Velkommen til Design og Helse – en weblogg av Norsk Form. Vi følger to designprosjekter fra Statens designkonkurranse 2010 – og ser hva som skjer når designere bruker sine metoder i helsesektoren. Følg med!