Gunnar Bothner-By presenterer på Legevaktkonferansen

Gunnar Bothner-By presenterer på Legevaktkonferansen

Legevakten i Oslo arrangerer årets utgave av Legevaktkonferansen som finner sted på Radisson Blu Hotel Scandinavia i Oslo 1 – 3. september. Konferansen har temaet “Fremtidens Legevakt” og vi er spurt om å holde en workshop om tjenestedesign, som en del av sporet “Kvalitetsventetid”. Vi er veldig glade for å...
Helsekonferansen

Helsekonferansen

I mai deltok jeg på Helsekonferansen på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Våren var i gang og solfylte dager satte en god stemning for en fullbooket konferanse. To dager med fullbooket program tegnet de store linjene innen for helsepolitikk og utfordringer i fremtiden.
Britisk rapport: Kreativitet versus anskaffelsesprosessen

Britisk rapport: Kreativitet versus anskaffelsesprosessen

Hvor like er vi våre naboer? Denne britiske rapporten beskriver situasjonen i offentlig anskaffelser av designtjenester i Stor-Britannia i dag, hvor det er langt igjen for å utvikle et givende samspill med den kreative industrien. Videre peker rapporten på gode argumenter for bruk av design i offentlig sektor og konkluderer...
Bedre helsetjenester med design

Bedre helsetjenester med design

Potensialet designmetodikk har til å forbedre norske helsetjenester er enormt. I denne bloggen får du konkrete eksempler på hvordan og hvorfor.
Latest entries
Dette leser vi nå: Om tjenestedesign

Dette leser vi nå: Om tjenestedesign

Vi bruker litt tid på å forklare forskjellige interesserte og uinnvidde hva tjenestedesign er og hvordan design kan brukes i offentlige tjenester. Derfor vet vi  godt hvor vanskelig det kan være å snakke om disse tingene. For hva er design idag? Og hva er en tjeneste? Og hvorfor passer design inn i offentlig sektor? Danske...
Helsedirektoratet tror på tjenestedesign

Helsedirektoratet tror på tjenestedesign

Helsedirektoratet og Norsk Form er samstemte i sitt syn på tjenestedesign. 13. april 2011 publiserte Helsedirektoratet en artikkel om tjenestedesign på nettsidene sine. – Tjenestedesign er i ferd med å etablere seg som et viktig nytt fagfelt, som jeg tror kan bidra til å identifisere og håndtere utfordringene helsetjenesten står overfor, sier konstituert helsedirektør Bjørn...
Dette leser vi nå: designgranskning

Dette leser vi nå: designgranskning

På frog designs blogg "Interpretations" diskuterer Jon Freach og Ben McAllister betydningen av design research. Vi har ikke ett likeverdig norsk begrep, men bruker ofte designgranskning dets sted. Designgranskning er blitt ett viktig verktøy for utvikling av nye løsninger, og ikke minst formidling av designerens unike evner. Samtidig er estetikk, inspirasjon, intuisjon er viktige komponenter...
Designprosessen: 1 Planlegging

Designprosessen: 1 Planlegging

I designprosjekter er en grundig forankring i lederskapet og organisasjonen essensielt. I prosjektene i "design og helse" har Norsk Form jobbet aktivt med å utvikle designbrief (oppgavene) sammen toppledelse og personale fra oppdragsgiveren. Les med om forankring og designbriefen i første post om designprosessen.
Dette leser vi nå:

Dette leser vi nå:

I Harvard Buisness Reviews Innovations in Health Care blogg skriver Jim Champy artikkelen Radically Rethinking Health Care Delivery “Designing a real system of care will require a combination of technology, process, and people. Information technology will be the great enabler of change – connecting multiple care givers, providing a portable health care record, and eventually...
Design og Helse: En kort oppdatering

Design og Helse: En kort oppdatering

Vi er to måneder inn i 2011, og prosjektene under Design og Helse er godt i gang. Designerne gått tett på de forskjellige brukerne for å finne ut hvor skoa trykker i tjenestereisen. Jeg skal ikke røpe detaljer eller spesifikke funn her, men syntes det er betimelig med en kort oppdatering.
Anskaffelsen Design og Helse

Anskaffelsen Design og Helse

Offentlige, innovative anskaffelser ligger godt plantet i kjernen av den designpolitikken Norsk Form jobber for. Og som du sikkert vet, offentlige anskaffelser er ingen smal sak. Å gjøre en innovativ, gjerne risikofylt, anskaffelse krever både mot og kløkt. Her er en kortfattet beskrivelse av gjennomføringen av Statens designkonkurranse 2010
Back to basics: Hva er design?

Back to basics: Hva er design?

I prosjektet Design og Helse snakker vi om tjenestedesign - en ny del av designfaget som er under stadig utvikling. Her gir vi en kort guide i definisjoner vi bruker i denne bloggen. Den er på ingen måte ment å være utfyllende, og vi tar gjerne innspill til omformuleringer.
DiaHelse - Design gjennom dialog

DiaHelse – Design gjennom dialog

Diahelse er ett samhandlingsprosjekt mellom frisklivsentralen i Drammen kommune, Fjell legesenter og Vestre Viken HF, Drammen sykehus. Prosjektet skal utvikle ett forebyggingstilbud som er spesielt tilrettelagt for innvandrerkvinner med diabetes. Med hjelp fra Norsk Form og Helsedirektoratet har Drammen kommune anskaffet designtjenester fra byrået Kadabra. Designerne skal bistå med utvikling av løsninger og tiltak som...

Design og Helse 1

"Norge er av de landene i OECD som bruker flest offentlige helsekroner per person, men vi har ikke fått tilsvarende mye god helse igjen for det. Flere blir syke, flere blir gamle, flere trenger hjelp over lengre tid, flere sykdommer kan behandles med ny teknologi, og køene til spesialisthelsetjenesten vokser. Utviklingen er rett og slett...